درباره ما

گروه علمی پژوهشی ما با ایده ای بسیار بزرگ در سال 95 شکل گرفت ما در این گروه با این هدف که باید زیرساخت های این مملکت کامل شود شروع به کار کردیم. البته به دنبال تکنولوژی های پیشرفته هستیم ولی راه رسیدن به آن ها از داشتن یک زیرساخت خوب عبور می کند لذا تصمیم گرفتیم هر چه در توان داریم برای به وجود آوردن زیرساخت هایی قوی در دو حوزه نانوتکنولوژی و IT بگذاریم.

پس اگر دلسوز این مملکت هستید و برای رشد آن دغدغه دارید به گروه ما خوش آمدید.

Last modified: Monday, 29 July 2019, 3:10 PM